Nhà hàng Thảo Nguyên Mộc châu

Nhà hàng Thảo Nguyên Mộc châu

Bê nướng nguyên con

Tết độc lập

Tết độc lập

Tết độc lập

Tết độc lập

Tết độc lập

Tết độc lập


Không gian nhà hàng

Phòng ăn riêng biệt

Bàn tiệc nhà hàng

Không gian nhà hàng

Món ngon nhà hàng

Mận Mộc Châu

Đào Mộc Châu

Mận Mộc Châu

dã quỳ

Rừng thông bản Áng

Chè Mộc Châu

Bò sứa
Món ngon nhà hàng
Không gian nhà hàng
Bàn tiệc nhà hàng
Phòng ăn riêng biệt
Không gian nhà hàng
Bò sứa
Chè Mộc Châu
Rừng thông bản Áng
dã quỳ
Mận Mộc Châu
Đào Mộc Châu
Tết độc lập
Tết độc lập
Tết độc lập
Tết độc lập
Tết độc lập
Tết độc lập