Nhà hàng Thảo Nguyên Mộc châu

Nhà hàng Thảo Nguyên Mộc châu

Bê nướng nguyên con

Tết độc lập

Tết độc lập

Tết độc lập

Tết độc lập

Tết độc lập

Tết độc lập


Không gian nhà hàng

Phòng ăn riêng biệt

Bàn tiệc nhà hàng

Không gian nhà hàng

Món ngon nhà hàng

Mận Mộc Châu

Đào Mộc Châu

Mận Mộc Châu

dã quỳ

Rừng thông bản Áng

Chè Mộc Châu

Bò sứa

Nhà hàng Thảo nguyên

Hiển thị 9 trong tổng số 9 ảnh
Món ngon nhà hàng
Không gian nhà hàng
Bàn tiệc nhà hàng
Phòng ăn riêng biệt
Không gian nhà hàng
Bê nướng nguyên con
Nhà hàng Thảo Nguyên Mộc châu
Nhà hàng Thảo Nguyên Mộc châu

Mô tả album

Nhà hàng thảo nguyên, một bộ phận của khách sạn thảo Nguyên